Zastava Srbije

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUCIJA ZA EDUKACIJU NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA IZ BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE

U Centru za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u Federaciji BiH potpisan je Sporazum o saradnji institucija za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije.

Više

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU RS: Oglašavanje prodaje zaplijenjenih pokretnih stvari vrši se najkasnije u roku od tri dana od dana izvršene procjene njihove vrijednosti

Poreska uprava Republike Srpske (PURS) ne libi se da od dužnika u postupku prinudne naplate oduzme bilo šta vrijedno prodaje kako bi namirila bar dio svojih potraživanja.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Cilj je unapređenje organizovanja igara na sreću i njihovo uvođenje u zakonske okvire

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je Predlogom zakona o igrama na sreću predviđeno da u budžetu Srpske bude obezbeđeno najmanje 60 miliona KM, a njegov cilj je unapređenje organizovanja igara na sreću i njihovo uvođenje u zakonske okvire.

Više

U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU: Okrugli stolovi u Trebinju 6. i u Banjaluci 12. marta 2019. godine

Narodna skupština RS, na svojoj Drugoj sjednici, održanoj 31. januara 2019. godine, prihvatila je Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske, te zadužila predlagača - Vladu Republike Srpske, odnosno Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije da o istom provede Javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te da dostavi Narodnoj skupštini uz Prijedlog zakona, Izvještaj o rezultatima Javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772