Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 06. 10. 2016.

SEDMICA SUDSKE NAGODBE U BIH: Sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH do 14. oktobra 2016. godine mogu iskoristiti priliku da pristupe sudu i svoj predmet riješe sudskom nagodbom . . . dalje

TUŽILAŠTVO BIH: Članovi Komisije za referendum RS pozvani na saslušanje . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Tim Narodne skupštine započeo razmatranje modaliteta konačne verzije Zakona o praznicima RS . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KAZNENOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH: Primjena zakona u oblasti maloljetničke delinkvencije nezadovoljavajuća . . . dalje

USMENO DOSTAVLJANJE NALAZA I OCJENA MEĐUNARODNE MONITORING MISIJE 12. OKTOBRA 2016. GODINE . . . dalje

MOGUĆE UVOĐENJE REGISTRA PEDOFILA U RS . . . dalje