Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SEDMICA SUDSKE NAGODBE U BIH: Sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH do 14. oktobra 2016. godine mogu iskoristiti priliku da pristupe sudu i svoj predmet riješe sudskom nagodbom


  • SEDMICA SUDSKE NAGODBE U BIH: Sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH do 14. oktobra 2016. godine mogu iskoristiti priliku da pristupe sudu i svoj predmet riješe sudskom nagodbom

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH da do 14. oktobra 2016. godine iskoriste priliku da pristupe sudu i svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

U navedenom periodu u sudovima u BiH održavaju se Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, saopšteno je iz VSTV-a.

Sve stranke svoje predmete mogu riješiti sudskom nagodbom tako što će samostalno, odnosno preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom uputiti pisani prijedlog ili na drugi način postupajućem sudiji predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 36/2004, 84/2007 i 58/2013), tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu s iskazanom voljom stranaka.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka.

Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Iz VSTV-a ističu da se organizovanjem Sedmice sudske nagodbe želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

VSTV BiH kontinuirano, u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg finansira Vlada Norveške, poduzima aktivnosti usmjerene ka unapređenju efikasnosti pravosuđa, s posebnim fokusom na promociju mirnih načina rješavanja sporova, a naročito veću upotrebu instituta sudske nagodbe.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 05.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772