Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 06.05.2016.

VLADA RS: Usvojeni Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za 2015. godinu, Odluku o broju redovnih i vanrednih studenata, koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini, na javnim visokoškolskim ustanovama u RS . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odobreno zapošljavanje novih uposlenika u Predsjedništvu BiH . . . dalje

ZAKON O PRAZNICIMA REPUBLIKE SRPSKE: Povodom Dana pobjede nad fašizmom neradni dan je 9. maj 2016. godine . . . dalje

UREDBA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTAR KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA: Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar gazdinstava svake godine, do 15. maja, obavezno prijavljuju nadležnoj organizacionoj jedinici APIF-a podatke o načinu korišćenja registrovanog zemljišnog posjeda, tj. podatke o zasijanim, odnosno zasađenim poljoprivrednim kulturama na registrovanom poljoprivrednom zemljištu i vrstama i trenutnom brojnom stanju stočnog fonda . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Formiranje Apelacionog suda BiH dolazi u obzir samo ako bude postignut dogovor o nadležnostima, u suprotnom RS će povući svoju saglasnost . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA: Završena 15. emisija obveznica RS . . . dalje

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH: Jedan od tri lična dokumenta, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, nije važeći kod čak 1,03 miliona ljudi . . . dalje

PORESKA UPRAVA RS: Rast prihoda od direktnih poreza, pad od doprinosa . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772