Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odobreno zapošljavanje novih uposlenika u Predsjedništvu BiH


Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju dodatnog zapošljavanja šest državnih službenika u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine zbog povećanja obima rada. Sredstva za dodatno zapošljavanje osiguraće Predsjedništvo BiH izmjenom strukture rashoda ranije odobrenog budžeta, tako da neće biti novih budžetskih izdvajanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Kako se navodi u saopšenju Vijeća ministara BiH, riječ je o Prijedlogu zakona koji nosi oznaku "E", kao svojevrsnom potvrdom usklađivanja sa legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.

Uz proširenje definicije terorističke organizacije, ovim izmjenama i dopunama se, između ostalog, otklanjaju nedostaci u oblasti prijenosa novca i novčanih instrumenata preko granice te se jasnije definira način i sredstva dostavljanja podataka FOO-u.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona sa ugrađenim sugestijama sa sjednice Parlamentranoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Također je usvojena Informacija Ministarstva sigurnosti o potrebi izrade procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini radi sagledavanja mogućnosti za efikasno angažovanje raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv finansijskog kriminala, saopšilo je Vijeće ministara BiH.

Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, u skladu s Prvom preporukom FATF-a, predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka kako bi se procijenio stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma.

Ministarstvo sigurnosti će za njenu izradu pribaviti neophodnu saglasnost entitetskih vlada i Brčko distrikta BiH te će Vijeću ministara BiH predložiti članove radne grupe za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, po dobijanju saglasnosti entiteta, bit će zatražena tehnička pomoć Svjetske banke.


Izvor: Vebsajt BHRT, 05.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772