Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O PRAZNICIMA REPUBLIKE SRPSKE: Povodom Dana pobjede nad fašizmom neradni dan je 9. maj 2016. godine


U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i 5/2016 - odluka US BiH)neradni dan je 09. maj 2016. godine (ponedjeljak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nam fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti čine prekršaj ukoliko rade u dane republičkih praznika.

Za ovaj prekršaj kazniće se:

- pravno lice - novčanom kaznom od 2.000 KM do 15.000 KM,

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 150 KM do 2.000 KM i

- lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti - novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 05.05.2016.