Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojeni Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za 2015. godinu, Odluku o broju redovnih i vanrednih studenata, koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini, na javnim visokoškolskim ustanovama u RS


Vlada Republike Srpske usvojila je 05. maja 2016. godine na 72. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske, za period 01.01-31.12.2015. godina.

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2015. godine ostvareni su u iznosu od 1,608.5 miliona KM, što predstavlja 100% ostvarenje u odnosu na rebalansom planirani iznos za 2015. godinu.

Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,105.3 miliona KM, što predstavlja 100% u odnosu na plan za 2015. godinu.

Prihodi od direktnih poreza, koje Republika Srpska prikuplja preko vlastitih računa, ostvareni su u iznosu od 332.9 miliona KM, što predstavlja 98% u odnosu na plan za 2015. godinu.

Neporeski prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 169.4 miliona KM, što predstavlja 107% u odnosu na plan za 2015. godinu.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2015. godini iskazani su u iznosu od 1,557.7 miliona KM, što predstavlja izvršenje od 99% u odnosu na rebalans budžeta za 2015. godinu.

Ino-dug je redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 204.3 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 306.3 miliona KM.

Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske na dan 31.12.2015. godine iznosi 199.9 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju redovnih i vanrednih studenata, koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini, na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Ovom Odlukom je utvrđeno da u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj bude upisano 6.595 redovnih i vanrednih studenata.

Utvrđeno je takođe da se 2.563 redovna i vanredna studenta upisuju u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Ovom Odlukom studijski programi iz oblasti matematike i fizike, koji se izvode na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, definisani su kao deficitarni studijski programi i za studente koji upišu ove studijske programe obezbijeđena je finansijska pomoć.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da ograniči upisne kvote na privatnim visokoškolskim ustanovama u skladu sa zakonskim propisima kojim se utvrđuju uslovi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine.

Omladinska politika Republike Srpske od 2016. do 2020. godine predstavlja strategiju koja obezbjeđuje sistematsko unapređivanje stanja većeg broja oblasti koje su područja interesovanja mladih.

Omladinskom politikom utvrđeni su osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru. S obzirom na značaj i kompleksnost ove tematike, kao i zbog činjenice da je briga o omladini opšti interes Republike Srpske, u proces izrade Omladinske politike bila je uključena šira društvena zajednica, a ovim dokumentom stvorena je i institucionalna obaveza resornim organima u sprovođenju programa koji će biti definisani Akcionim planom sprovođenja Omladinske politike Republike Srpske.

Vizija Omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine biće realizovana kroz pet prioritetnih oblasti u cilju unapređenja položaja mladih, a to su:

  • zapošljivost,
  • aktivno učešće,
  • zdravi stilovi života,
  • izvrsnost i
  • slobodno vrijeme.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga Republike Srpske u 2015. godini.

Vlada je zadužila nadležne republičke organe uprave da aktivno prate i analiziraju propise Evropske unije iz svojih resornih oblasti i da u tom smislu institucionalno jačaju, kako bi Republika Srpska adekvatno odgovorila zahtjevima procesa evropskih integracija u segmentu uređenja tehničke regulative.

Zaduženi su i nadležni republički organi uprave da tehničke propise iz svoje nadležnosti u što većoj mjeri usaglašavaju sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i sa drugim relevantnim propisima Republike Srpske, a posebno sa Zakonom o tehničkim propisimaRepublike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 98/2013), Zakonom o standardizaciji u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002), Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016) i Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012 i 63/2014).

Vlada Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2015. godinu.

Ukupni prihodi PREF-a, u 2015. godini, iznosili su 15.649.733,00 KM, ukupni rashodi iznosili su 8.911.520,00 KM, što ukazuje da je ostvarena neto dobit u iznosu od 6.738.213,00 KM.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 05.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772