Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 06.04.2016.

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba članova 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti odbačena, jer je podnosilac odustao od inicijative . . . dalje

REGIONALNA KONFERENCIJA "ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NJIHOV UTICAJ NA STANDARDE NACIONALNIH USTAVNIH SUDOVA", OD 7. DO 9. APRILA 2016. GODINE U SARAJEVU . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 6. aprila nastavak Druge - posebne śednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini - Poslanička pitanja . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 5. aprila 2016. godine održana sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE: Izvještaj o radu Zaštitnika za 2015. godinu . . . dalje

ZAKON O IZMIRENJU OBAVEZA PREMA RADNICIMA KOMBINATA ALUMINIJUMA KOJI SU, USLED STEČAJA PREDUZEĆA, OSTVARILI PRAVO NA PENZIJU: Do otpremnina jedino izmjenom Zakona . . . dalje

OD 1. APRILA 2016. GODINE POVEĆANA AKCIZA NA CIGARETE . . . dalje