Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REGIONALNA KONFERENCIJA USTAVNIH SUDOVA U SARAJEVU OD 7. DO 9. APRILA 2016. GODINE


Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju - IRZ, uz učešće ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Evropskog suda za ljudska prava organizuje Regionalnu konferenciju o temi: "Odluke Evropskog suda za ljudska prava i njihov uticaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova".

Konferencija će se održati 8. aprila 2016. godine u Sarajevu, u hotelu „Europe“ (atrij hotela), sa početkom u 10.00 časova.

Ovaj vid saradnje ustavnih sudova iz regije (sa područja bivše SFRJ) inicirao je 2003. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Inicijativa je prihvaćena, a sada je već postala tradicija da se održavaju regionalne konferencije/okrugli stolovi u kontinuitetu, naizmjenično, u organizaciji jednog od ustavnih sudova učesnika.

Cilj inicijative je razmjena iskustava, stanovišta i prakse o primjeni prava u oblasti vladavine prava, zaštite i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i uspostavljanje stručne saradnje u vezi sa drugim pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u tranziciji.

Međunarodna multilateralna i bilateralna saradnja, međunarodne konferencije, stručni i naučni skupovi su mogućnosti i način na koji ustavni sudovi promovišu svoju doktrinu, iskustvo i praksu, posebno u domenu vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na taj način ustavni sudovi, kao posebni ustavni organi, doprinose civilizacijskom i pravnom nasljeđu, ali se njime u isto vrijeme i inspirišu. U tom kontekstu veoma je važna razmjena iskustava, stanovišta i prakse o primjeni prava, kao i uspostavljanje stručne saradnje u vezi s drugim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove u regiji u kojima ustavno sudstvo ima zajedničke početke i osnove.


Izvor: Vebsajt Ustavni sud BiH, 05.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772