Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA BIH: Razmotreno više prijedloga zakona


Poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta BiH obavili su 5. aprila 2016. godine raspravu o Prijedlogu zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH, sa negativnim mišljenjem Ustavnopravne komisije.

Cilj ovog zakona je njegovo usklađivanje sa Pariskim principima i preporukama Komiteta UN i Savjeta Evrope.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma istakao je da Prijedlog zakona nema podršku Ustavnopravne komisije za ustavni osnov i njegovu usaglašenost sa ustavnopravnim sistemom BiH, zbog čega je pozvao poslanike da ne prihvate negativni izvještaj Komisije i da zakon vrate u ponovnu proceduru.

Prijedlogom zakonom naglašava se nezavisnost institucije Ombudmana, te se posebno zabranjuje svaki oblik uticaja na njen rad, unapređuje efektivnost ombudsmana u zaštiti i promociji ljudskih prava, kao i mehanizma za prevenciju i sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

U Prijedlogu zakona je navedeno da je sjedište institucije Ombudsmana u Banjaluci, a postoje i kancelarije u Mostaru, Sarajevu i Brčko distriktu, te se, prema potrebi, mogu osnovati i u drugim mjestima u BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije vodio raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kojim se potpunije definišu pojedina zakonska rješenja koja u postojećem zakonu nisu adekvatno uređena.

I tačka dnevnog reda Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima BiH, kojim se predviđa uvođenje ordena srebrnog grba sa mačevima koji bi bio dodjeljivan vojnim licima iz BiH za ispoljenu hrabrost i požrtvovanje u pružanju pomoći u prirodnim, tehničkim i drugim katastrofama, prošla je bez rasprave poslanika.

Poslanici nisu raspravljali ni o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu.

Obavljena je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o sportu BiH, sa mišljenjem Ustavnopravne komisije BiH koja je utvrdila da ovaj zakon ima ustavni osnov, ali nije prihvatila njegove principe, zbog čega je zatraženo da se Ustavnopravna komisija ponovo izjasni o principima ovog zakona, posebno vodeći računa o ravnopravnosti polova.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je potreban u procesu usklađivanja s pravnom tekovinom EU, kojim se dopunjava zabrana diskriminacije u BiH i po osnovu dobi i invaliditeta, te se definiše uznemiravanje kao oblik diskriminacije.

Diskutujući o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, u prvom čitanju, ukazano je na neefikasnost sudova u BiH i neophodnost prava pristupa stranke sudu u slučajevima vansudskog poravnanja i mirnog rješenja sporova, s ciljem smanjenja sudskih troškova.

Rasprava je obavljena i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, sa mišljenjem Ustavnopravne komisije koja je utvrdila postojanje ustavnog osnova, ali nije prihvatila principe zakona.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović smatra da i ovom zakonu treba dati šansu i glasati protiv negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije, pri čemu je naglasio i neophodnost preciznijeg definisanja i podizanja odgovornosti u ovoj instituciji.

Sa dnevnog reda skinuta je i rasprava o principima Prijedloga zakona o kontroli spoljnotrgovinskog prometa robe dvojne namjene, u skladu sa zahtjevom Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost.


Izvor: Vebsajt RTRS, 04.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772