Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Pozitivan revizorski izvještaj Narodne skupštine za 2015. godinu


Narodna skupština Republike Srpske od Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske dobila je pozitivan revizorski izvještaj za 2015. godinu, rekao je generalni sekretar Narodne skupštine Marko Aćić.

Prezentujući ukratko dijelove revizorskog izvještaja, Aćić je istakao da je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u konačnom revizorskom izvještaju konstatovala da finansijski izvještaji Narodne skupštine istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje i izvršenje budžeta, kao i da su svi izvještaji u skladu sa propisanim zakonskim okvirom. 

- Glavna služba za reviziju javnog sektora konstatovala je da su finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima - rekao je Aćić.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je da su javne nabavke u Narodnoj skupštini u 2015. godini bile predviđene Planom koji je usvojila Komisija za javne nabavke i da su realizovane u procentu od 78 %.

- Kada je u pitanju izvršenje budžeta Republike Srpske u Narodnoj skupštini budžet je izvršen u procentu od 97,31 %, a imali smo i neutrošena sredstva. Neutrošenih 196. 200 KM prebačeno je na račune drugih budžetskih korisnika - rekao je Aćić.

On je dodao da je u revizorskom izvještaju za 2015. godinu konstatovano i to da su Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u Narodnoj skupštini previđena 73 radna mjesta sa 120 izvršilaca, a da je na dan 31. decembra 2015. u Službi Narodne skupštine na 56 sistematizovanih radnih mjesta bilo zaposleno ukupno 90 izvršilaca. Tačno 30 manje nego je predviđeno samom sistematizacijom.

Naglasio je da bez obzira na to što je Narodnoj skupštini zaposleno manje stručnog osoblja nego predviđaju evropski standardi, ipak je ona bila najuspješniji parlament u BiH u 2015. 

- Po broju usvojeni akata u toku 2015. godine Narodna skupština Republike Srpske bila je daleko najefikasniji parlament u BiH. Usvojen je 91 zakon i dva zakonodavna akta, kao i 77 tematskih cijelina. Komparirajući ove podatke sa druga dva parlamenta, Parlamentom FiH i Parlamentarnom skupštinom BiH, Narodna skupština Republike Srpske u 2015. godini imala je kako najveći broj sjednica, tako i najveći broj usvojenih akata - rekao je Aćić. 

Aćić je naglasio da je Narodna skupština dobila pozitivan revizorski izvještaj za 2015. bez bilo kakvih preporuka i uz samo jedno skretanje pažnje, koje je dato većini budžetskih korisnika.

"To skretanje pažnje odnosi se na podatak da je zbog nedostatka budžetskih sredstava stanje neizmirenih obaveza u Narodnoj skupštini iznoslio 173.823 KM. Nešto kasnimo sa izmirenjem obaveza prema dobavljačima ali se nadamo da će i to biti riješeno u narednom periodu", rekao je Aćić.

Revizorski izvještaj možete vidjeti ovdje .


Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 05.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772