Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Usvajanjem Zakona BiH ispunila jedan od uslova za dobijanje kandidature za članstvo u EU

Dom naroda BiH usvojio je, usljed velikog pritiska međunarodne zajednice, posebno EU, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Više

AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FBIH: Predviđeno donošenje podzakonskih akata

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog premijera Federacije BiH, usvojila Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Više

SMJERNICE ZA RACIONALNO KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FBIH: Smjernice se sastoje od mjera koje mogu preduzeti građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mjere

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH

Više