Zastava Srbije

AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FBIH: Predviđeno donošenje podzakonskih akata

05.09.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog premijera Federacije BiH, usvojila Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Akcionim planom precizirane su obaveze koje se trebaju provesti kako bi se implementirao Zakon.

Tako se ovaj dokument fokusira na osiguranje prostornih i drugih kapaciteta potrebnih za nesmetano funkcioniranje posebnih odjela suda i tužilaštva, zatim na imenovanje i upošljavanje nosilaca pravosudnih funkcija i drugog osoblja za rad u posebnim odjelima Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva, kao i donošenje podzakonskih akata shodno Zakonu o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.

Vlada Federacije BiH imenovala je tri interesorne radne grupe koje će aktivno raditi na provođenju Akcionog plana.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 01.09.2022.

Naslov: Redakcija