Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REFORMA PRAVOSUĐA: Alternativnim rješavanjem sporova rasteretiti sudove

Uvođenjem alternativnog rješavanja sporova u krivičnom postupku rasteretilo bi se pravosuđe i kapaciteti pravosudnih institucija mogli bi biti iskorišteni za rješavanje kompliciranijih krivičnih djela, poput organiziranog kriminala, što je izazov svih zemalja jugoistočne Evrope.

Više

ZAKON O RADU: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH najavilo raskid Opšteg kolektivnog ugovora

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH najavilo je raskid Opšteg kolektivnog ugovora, smatrajući ga nepotrebnim jer je Vlada izmjenama Zakona o radu postala jedan od pregovarača u socijalnom dijalogu.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI RS

Srpska će najkasnije do početka 2019. godine dobiti nova pravila na osnovu kojih će biti utvrđivan sukob interesa na svim nivoima vlasti, a one za koje bude utvrđeno da sjede na dvije nespojive stolice mogle bi da stignu i oštrije kazne.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA: Plaćanje najkasnije 60 dana od isporuke

Preduzeća i republičke institucije ubuduće će morati da izmire obaveze na osnovu isporučene robe u periodu od dva mjeseca, a naplatu će moći da odgode samo bankarskim garancijama i mjenicama.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU: Vjerodostojna isprava i račun ili izvod za telekomunikacione usluge te RTV taksa

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772