Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI RS

05.03.2018.


Srpska će najkasnije do početka 2019. godine dobiti nova pravila na osnovu kojih će biti utvrđivan sukob interesa na svim nivoima vlasti, a one za koje bude utvrđeno da sjede na dvije nespojive stolice mogle bi da stignu i oštrije kazne.

Prvi koraci ka tom cilju već su napravljeni u okviru izrade nove strategije za borbu protiv korupcije u Srpskoj, a u Komisiji za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u organima vlasti u RS potvrdili su da je pokrenuta inicijativa za izmjenu zakona. Prema Strategiji za borbu protiv korupcije u RS, izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 73/2008 i 52/2014 - dalje: Zakon) se mogu očekivati najkasnije do kraja ove ili eventualno početkom iduće godine.

U Komisiji za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u organima vlasti u RS smatraju da je potrebno precizirati zakonske odredbe i sankcije za utvrđeni sukob interesa koje prema sadašnjem zakonu iznose od 500 do 1.500 maraka.

- Ključni nedostaci aktuelnog Zakona su nepreciznost odredaba i mali broj instituta koji su sankcionisani, odnosno broj lica koja su obuhvaćena zakonom. Zato smo predložili da bi zakon trebalo da se odnosi na sve funkcionere koji se finansiraju iz budžeta i rade u javnim preduzećima i ustanovama, agencijama, komisijama... Novi instituti i odredbe bi trebalo da se odnose na sve funkcionere koje imenuju Narodna skupština i Vlada RS bez obzira na to da li se finansiraju iz budžeta ili na neki drugi način - ukazala je predsjednica Komisije za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u organima vlasti u RS Obrenka Slijepčević.

Ona je istakla da je potrebno i uskladiti Zakon sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016 i 54/2017 - odluka US) i precizirati mehanizme prilikom oduzimanja mandata. Njen prijedlog je i da budu pooštrene novčane kazne na osnovu Zakona o prekršajima.

- Sve to mora biti precizno definisano, što jeste veliki posao, ali on mora biti urađen da bi novi zakon bio efikasan i sprovodljiv - rekla je Slijepčevićeva.

Komisija za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u organima vlasti u RS je lani imala u radu 238 predmeta, a samo u deset slučajeva je utvrđen sukob interesa. Godinu ranije su imali 148 predmeta, a utvrđenih 11 slučajeva sukoba interesa.

Najviše utvrđenih slučajeva sukoba interesa je na lokalnom nivou. Funkcioneri su obavljali dva posla u lokalnoj vlasti, koje po zakonu ne mogu da rade istovremeno, zbog čega su uz kaznu morali da se odreknu jedne pozicije.

Na svako rješenje komisije postoji žalba drugostepenoj komisiji, a posljednji instrument je pokretanje upravnog spora pred nadležnim sudom.

Aktuelni Zakon predviđa koji su koraci u slučaju da izabrani predstavnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik odbije da riješi sukob interesa u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rješenja.

- On se u tom slučaju smatra nepodobnim za kandidovanje na bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju na period od četiri godine nakon donošenja konačnog rješenja - navedeno je u Zakonu.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 03.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772