Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA: Plaćanje najkasnije 60 dana od isporuke

05.03.2018.


Preduzeća i republičke institucije ubuduće će morati da izmire obaveze na osnovu isporučene robe u periodu od dva mjeseca, a naplatu će moći da odgode samo bankarskim garancijama i mjenicama.

Uslovi plaćanja precizirani su Prijedlogom zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, koji je usvojila Vlada RS. Ovo zakonsko rješenje odnosi se na izmirenje novčanih obaveza nastalih na osnovu ugovora između preduzeća i preduzeća i republičkih organa, upravnih organizacija, vanbudžetskih fondova, javnih ustanova i lokalnih zajednica.

Najznačajnije razlike između nacrta i prijedloga zakona ogledaju se u tome što je definisano da se ovaj akt primjenjuje na finansijske institucije samo kada je riječ o novčanim obavezama koje nisu direktno povezane sa obavljanjem njihove djelatnosti. Osim toga, prezirano je da se kao sredstvo obezbjeđenja u naplati obaveza može koristiti i mjenica avalirana od banke.

- Ugovoreni rok za izmirenje obaveze može biti duži od 60 dana samo u slučaju da dužnik izda bankarsku garanciju i mjenicu avaliranu od banke povjeriocu. U slučaju da nije ugovoren rok za izmirenje, dužnik je obavezan da izmiri obaveze za preuzetu robu u roku od 30 dana. Oni koji prekrše zakon moraće platiti kaznu od 1.000 do 15.000 maraka - navedeno je u predloženom zakonu.

U Privrednoj komori RS ističu da su dugo insistirali na usvajanju ovog zakona jer pojedinci obaveze za isporučenu robu i usluge ne izmiruju i po godinu.

- Ovo zakonsko rješenje uvodi red u plaćanju obaveza i doprinosi poboljšanju likvidnosti privrede. Tražili smo da budu izjednačeni rokovi izmirenja obaveza za privredu i javni sektor. Pojedinci su obaveze za preuzetu robu izmirivali i nakon 300 dana, dok imamo i savjesne koji su plaćali u toku nekoliko dana - ukazao je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević i dodao da zemlje regiona već imaju zakone kojim su definisani rokovi izmirenja novčanih obaveza.

Subjekti koji nisu obuhvaćeni zakonom

- preduzeća u stečaju

- banke

- osiguravajuća društva

- društva za reosiguranje

- lizing kuće

- mikrokreditna društva

- dobrovoljni penzioni fondovi

- društva za upravljanje investicionim fondovima

- investicioni fondovi

- brokerska društva

- dilerska društva

Kazne

5.000-15.000 - za preduzeća i javni sektor

1.000-3.000 - za odgovorna lica


IZVOR: Vebsajt eKapija, 04.03.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772