Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo financiranje (od Međunarodnog monetarnog fonda)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo Odluku o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora...

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. juna 2020. godine Deseta redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da Deseta redovna sjednica Narodne skupštine bude održana u utorak, 16. juna sa početkom u 10 časova...

Više

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Povećan broj pregovaračkih postupaka

Agencija Briefing za praćenje i analizu tendera je analizirala javne nabavke i tendere u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine i došla do zaključka da se smanjio broj javnih nabavki, ali da je drastično povećan broj pregovaračkih postupaka...

Više

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: 13.634 zahtjeva podnesena za subvencioniranje doprinosa, prijave još traju

Prema službenim evidencijama Porezne uprave FBiH, od objave zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Sl. novine FBiH", br. 28/2020) od 13. do 26. maja zaprimila je ukupno 13.634 zahtjeva...

Više

ODLUKA O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG: Domaći ponuđači imaju povlašten status do 1. juna/lipnja 2021. godine

Od 1. juna, pa do 1. juna/lipnja 2021. godine, primjenjuje se Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u procentu od 30 posto radi suzbijanja posljedica pandemije koronavirusa na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Odluku je inicirao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 29. maja/svibnja ove godine...

Više

PRAVILNIK O UVOĐENJU RAČUNARSKOG SISTEMA ZA NADZOR NAD PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU: Predviđen online nadzor i uvezivanje svih aparata, terminala, kladionica, tombola i internet igara

I pored znatnog povećanja prihoda, Republika Srpska u "sivoj zoni" igara na sreću još gubi milione maraka na godišnjem nivou, procjenjuju u Ministarstvu finansija. U praksi to znači da većina priređivača igara na sreću i dalje uspijeva da prikrije dobar dio svojih prihoda...

Više

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Ukinuta obaveza korišćenja zaštitne maske na otvorenom prostoru

Republički štab za vanredne situacije donio je na 41. sjednici, Zaključak o izmjeni Zaključka o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona (SARS-CoV-2)...

Više