Zastava Srbije

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: 13.634 zahtjeva podnesena za subvencioniranje doprinosa, prijave još traju

04.06.2020.


Prema službenim evidencijama Porezne uprave FBiH, od objave zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica("Sl. novine FBiH", br. 28/2020) od 13. do 26. maja zaprimila je ukupno 13.634 zahtjeva.

Kako su ukazali iz Porezne uprave, svi podneseni zahtjevi su i zaprimljeni i u narednom periodu slijedi upoređivanje podataka koje je porezni obveznik naveo u zahtjevu, s informacijama iz baze podataka Porezne uprave, na osnovu čega će se utvrditi ispunjavanje uslova za subvencioniranje doprinosa, odnosno odobravanje ili odbijanje zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 4/2020. godine 29.5.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec. S obzirom na to da rok još nije istekao, Porezna uprava Federacije BiH za sada ne može precizirati koliko će zahtjeva biti podneseno, posebno zbog toga što je Porezna uprava Federacije BiH pozvala sve porezne obveznike da ukoliko nisu platili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno s februarom 2020. godine, da to što prije urade, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje prava na subvencioniranje doprinosa.

Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja vršit će se u skladu s odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica iz sredstava budžeta Federacije BiH.

Poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu od 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Uplatu sredstava na ime subvencije obaveznih doprinosa izvršit će Federalno ministarstvo finansija direktnom uplatom fondovima na propisane uplatne račune javnih prihoda. Po izvršenoj uplati od Federalnog ministarstva finansija navedene uplate će se proknjižiti na finansijske kartice poreznih obveznika prema vrsti prihoda u skladu s dostavljenim zahtjevom za subvencioniranje i uplaćenim sredstvima.


IZVOR: Vebsajt Klix, 29.05.2020.

Naslov: Redakcija