Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo financiranje (od Međunarodnog monetarnog fonda)

04.06.2020.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo Odluku o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora.

Ovom odlukom utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u ukupnom iznosu od 265,2 milijuna specijalnih prava vučenja (SDR), protuvrijednosti konvertibilne marke, prema važećem tečaju na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 milijuna eura. Sredstva RFI-ja bit će namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i financiranje mjera ekonomske stabilizacije.

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine izvšit će alokaciju sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) u skladu s Odlukom Fiskalnog vijeća BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine s 10 kantona 61,5 %, za Republiku Srpsku 37,5 % i za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine 1%.

Otplatu ovog duga vrše entiteti i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u skladu s propisima kojima je regulirano izmirenje obveza prema međunarodnim financijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Radi se o ukupno 1.073.575,17 KM, od čega novčana pomoć Vlade Republike Azerbajdžana iznosi 1.054.016,87 KM, a kompanije Bayer Farmaceutska družba d.o.o. Ljubljana 19.558,30 KM. Od ovog iznosa Federaciji Bosne i Hercegovine je raspoređeno 660.248,73 KM (61,5 %), Republici Srpskoj 402.590,69 KM (37,5 %) i Brčko distriktu BiH 10.735,75 KM (1 %).

Prema Odluci, Federacija BiH dobivena sredstva dijeli s 10 kantona u jednakom omjeru po 50 %.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, u cilju ostvarivanja načela jedinstva obitelji i zaštite interesa djece.

Izmjenom Odluke se odobrava ulazak u BiH maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine. Istovremeno je ulazak u BiH odobren i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku BiH. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o preuzimanju konačnih presuda koje je izrekao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) - registrara Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MMKS) radi upisa u kaznenu evidenciju u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde će s predstavnicima Ministarstva sigurnosti, entitetskih ministarstava pravde i unutarnjih poslova, Pravosudnog povjerenstva i Policije Brčko distrikta, uz konzultacije s Uredom specijalnog predstavnika EU-a, pripremiti tekst sporazuma o pitanjima predaje i preuzimanju presuda MKSJ-a.

Cilj je pravno urediti predaju i preuzimanje podataka te osuđujućih presuda MKSJ-a donesenih protiv državljana Bosne i Hercegovine, radi evidentiranja u kaznenoj evidenciji u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da Nacrt sporazuma dostavi Vijeću ministara radi razmatranja i provođenja procedure potpisivanja.

Vijeće ministara BiH primio je na znanje Informaciju sa sastanka s registrarom Međunarodnog kaznenog suda (MKS), koju je pripremilo Ministarstvo pravde.

Na sastanku, održanom u rujnu prošle godine u Sarajevu, predstavnici BiH izrazili su generalnu spremnost Bosne i Hercegovine da se nastavi dosadašnja uspješna suradnja s MKS-om, u skladu s Rimskim statutom, uz poštovanje propisa nacionalnog zakonodavstva naše države.

Između ostalog, razgovaralo se o inicijativi MKS-a za zaključenje okvirnog sporazuma između BiH i MKS za izdržavanje kazni na teritoriju Bosne i Hercegovine za osobe osuđene u Haagu. Ovo bi značilo veliki napredak u smislu potvrde odlučnosti BiH za suradnju s MKS-om.

Predstavnici BiH su istaknuli da bi i pored sklopljenog okvirnog sporazuma bili neophodni pojedinačni sporazumi koji bi se zaključivali za svaki slučaj posebno, sukladno ograničenjima zakonodavstva u Bosni i Hercegovini koja proizlaze iz npr. dužine izrečene kazne (naše kaznene sankcije ne poznaju kaznu doživotnog zatvora), stjecanja uvjeta za pomilovanje, uvjetni otpust, pogodnosti u zavodima i slično.

Osim predstavnika Ministarstva pravde, sastanku s registrarom MKS-a prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti, Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH i Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čime BiH ispunjava jednu od obveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

U Migracijskom profilu se navodi da su bh. diplomatsko-konzularna predstavništva u prošloj godini izdala 47.694 vize ili za 53 % više u odnosu na 2018. godinu kada je izdana 31.171 viza.

Na granici BiH je izdano 19 viza, što je za 44,2 % manje nego u 2018. godini, čime se nastavlja pozitivni trend pada izdavanja viza na granici od 2016. godine.

Granična policija u prošloj godini odbila je 2.342 ulaska u BiH, što je povećanje za 26,93 % u odnosu na 2018. godinu, kada je broj odbijenih ulazaka iznosio 1.853.

Nezakonitih prelazaka državne granice otkriveno je 5.859, što je za oko 30,5 % više u odnosu na godinu ranije kada je ovaj broj iznosio 4.489 i bio je povećan za oko 500 % u odnosu na 2017. godinu.

Za gotovo 5,8 % smanjen je broj privremenih boravaka stranaca u BiH kojih je u 2019. bilo 10.133 u odnosu na 10.756 u 2018. godini.

Strancima je odobreno 816 stalnih boravaka u BiH 2019. godine, dok je taj broj u prethodnoj godini iznosio 815.

Broj rješenja o protjerivanju u 2019. godini je 1.554, što predstavlja neznatno povećanje od 1 % u odnosu na 2018. godinu kada je doneseno ukupno 1.540 rješenja o protjerivanju.

Također, u 2019. godini su izdana 34 rješenja o otkazu bezviznog ili privremenog boravka s mjerom protjerivanja, dok je taj broj u 2018. godini iznosio 17.

Ukupno je 710 stranaca stavljeno pod nadzor u Imigracijski centar u 2019. godini, što je smanjenje od 25,10 % u odnosu na 2018. godinu kada je taj broj iznosio 948, ali je zato pod blaži oblik nadzora na određeno područje ili mjesto smješteno 358 stranaca.

U skladu sa sporazumima o readmisiji prihvaćena su 1.034 bh. državljanina u prošloj godini, a azil u BiH zatražile su 784 osobe.

Državljanstvo BiH u 2019. godini je dobilo 657 osoba, što predstavlja smanjenje od 9,75 % u odnosu na 2018. godinu, a najviše državljanstava BiH u posljednje dvije godine stekli su državljani Srbije (81 %).

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslovao isteku mandata članova (predstavnika Bosne i Hercegovine) u Upravnom odboru Regionalnog ureda za saradnju mladih (Riko)

Kao predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih imenovan je Davor Bošnjak iz Ureda ministrice civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju četvrtog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Europske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 11. lipnja 2020. godine u Mostaru.

Usvojen je Dokument za raspravu za 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Europske unije i Bosne i Hercegovine i dana suglasnost na sastav izaslanstva BiH za ovaj sastanak.

Vijeće ministara primilo je na znanje usuglašeni dnevni red za 4. sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo na kojem će predstavnici Europske unije i Bosne i Hercegovine, između ostalog, razgovarati o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, unapređenju bilateralnih trgovinskih odnosa u sektorima poljoprivrede i ribarstva, poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i o fitosanitarnim, veterinarskim i pitanjima sigurnosti hrane.

Predsjedatelj izaslanstva Bosne i Hercegovine Dušan Nešković iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bit će na raspolaganju medijima tijekom ovog sastanka.

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić informirao je članove Vijeća ministara o podnošenju neopozive ostavke na mjesto ministra.

Članovi Vijeća ministara izrazili su žaljenje zbog njegove odluke, ističući da je kao ministar veoma uspješno obavljao svoj posao i uspostavio korektnu i profesionalnu suradnju.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 2.06.2020.

Naslov: Redakcija