Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKONI O PRAZNICIMA I O DANU REPUBLIKE SRPSKE: Povodom Božića neradni dani su 6. i 7. januar 2017. godine, a povodom Dana RS 9. januar 2017. godine

U skladu sa članom 7. Zakona o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH), vjerski praznik je pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta 06.01.2017. godine (petak) i 07.01.2017. godine (subota).

Više

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA U FBIH: Zakon će stvoriti pravnu osnovu za daljnji razvoj penzijskog sistema u FBiH i tržišta kapitala, na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja. Načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi su: dobrovoljnost članova, raspodjela rizika ulaganja, ravnopravnost članova, javnost rada, akumulacija i investiranje sredstava

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima u FBiH usvojen je 29. dceembra 2016. godine na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. Ovaj akt je odobren i u Predstavničkom domu, čime su se stekli uslovi za njegovo stupanje na snagu po objavi u "Sl. Novinama". Dok je bio u fazi nacrta, prošao je javnu raspravu od 90 dana, okončanu jula 2016. godine, rekla je federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Više

IZMJENE POSLOVNIKA O RADU NARODNE SKUPŠTINE RS: Izmjenama će biti predviđeno da je trećina poslanika dovoljna za kvorum

U radnoj verziji izmjena Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je da će za kvorum za rad na skupštinskim sjednicama biti potrebno prisustvo trećine poslanika od ukupnog broja, osim u danu za glasanje, rečeno je u ovoj instituciji.

Više

PRAVILNIK O USPOSTAVI REGISTRA NEPOREZNIH PRIHODA: BiH formira Registar neporeznih prihoda, čime se ispunjava jedna od obaveza iz Reformske agende za BiH za period 2015 - 2018. godina. Registar sadrži podatke o 203 neporezna nameta koja pravna i fizička lica plaćaju prema institucijama BiH u vidu administrativnih taksi i drugih naknada

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Pravilnik o uspostavi Registra neporeznih prihoda, čime se ispunjava još jedna od obaveza iz Reformske agende za BiH za period 2015 - 2018. godina.

Više

ZAVOD ZA STATISTIKU RS: Srpska ima 1,17 miliona stanovnika

Republika Srpska ima 1.170.342 stanovnika, pokazali su rezultati popisa stanovništva, sprovedenog 2013. godine, koje je objavio Zavod za statistiku RS. Prvu demografsku sliku Srpske, odnosno kompletne podatke o broju stanovnika,

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772