Zastava Srbije

PRAVILNIK O USPOSTAVI REGISTRA NEPOREZNIH PRIHODA: BiH formira Registar neporeznih prihoda, čime se ispunjava jedna od obaveza iz Reformske agende za BiH za period 2015 - 2018. godina. Registar sadrži podatke o 203 neporezna nameta koja pravna i fizička lica plaćaju prema institucijama BiH u vidu administrativnih taksi i drugih naknada

04.01.2017.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Pravilnik o uspostavi Registra neporeznih prihoda, čime se ispunjava još jedna od obaveza iz Reformske agende za BiH za period 2015 - 2018. godina.

Riječ je o obavezi u dijelu koji se odnosi na "Poslovnu klimu i konkurentnost," gdje je kao strateški cilj navedeno da će svi nivoi vlasti izvršiti sveobuhvatno mapiranje parafiskalnih nameta kako bi ovi podaci bili transparentniji i dostupniji javnosti.

Na uspostavljanju Registra neporeznih prihoda zajednički su radili Ministarstvo finansija i trezora i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Registar sadrži podatke o 203 neporezna nameta koja pravna i fizička lica plaćaju prema institucijama BiH u vidu administrativnih taksi i drugih naknada.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 30.12.2016.