Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU: Od 1. januara 2107. godine faktura u FBiH se mora platiti za 30 dana. Postoji i mogućnost da se sastavi poseban ugovor između dvije strane kojim rok plaćanja može da se ugovori do 60 dana, a ako ugovaraju duži rok plaćanja, koji nikako ne može biti duži od 360 dana, dužnik je obavezan izdati povjeriocu neopozivu bankarsku garanciju naplativu na poziv bez prigovora ili avaliranu mjenicu. Zakonom se propisuje da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja.

04.01.2017.


Rok za plaćanje faktura u FBiH od 1. januara 2017. je 30 dana, predviđa novi Zakon o finansijskom poslovanju ("Sl. novine FBiH", br. 48/2016 - dalje: Zakon) koji je Parlament FBiH usvojio u junu 2016. godine.

Međutim, postoji i mogućnost da se sastavi poseban ugovor između dvije strane kojim rok plaćanja može da se ugovori do 60 dana, a ako ugovaraju duži rok plaćanja, koji nikako ne može biti duži od 360 dana, dužnik je obavezan izdati povjeriocu neopozivu bankarsku garanciju naplativu na poziv bez prigovora ili avaliranu mjenicu.

Posebna novina Zakona jeste uvođenje kazni za one koji krše rokove plaćanja. Do sada, ako vam klijent ili kupac odbija platiti uslugu ili robu, mogli ste pred nadležnim sudom pokrenuti parnični postupak. Novim Zakonom propisuje se da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja.

Iz Vlade FBiH smatraju da bi se primjenom ovog Zakona trebalo da se smanji nelikvidnost poduzeća u FBiH te da se uvede red u izvršavanje novčanih obaveza.

Naime, novi Zakon nalaže da uprava svakog preduzeća mora poduzeti određene radnje u tačno definiranom roku u slučaju neadekvatnosti kapitala. Neadekvatnost kapitala nastala je u privrednom društvu ako je na dan sastavljanja financijskih izvještaja gubitak tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dostigao polovinu visine osnovnog kapitala društva.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 03.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772