Zastava Srbije

ZAKON O LIJEČENjU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNjOM: Zakon usvojen, a sa primjenom se još nije počelo jer nisu donijeti podzakonski akti

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Sl. novine FBiH", br. 59/2018 - dalje: Zakon) na nivou Federacije BiH izglasan je prošle godine, a sa primjenom se još nije počelo. Na tom iscrpljujućem i vrlo skupom putu do roditeljstva nerijetko im u refundacijama troškova pomažu kantoni ili općine pojedinačno. Određena sredstva izdvaja svaki kanton u našoj zemlji, osim Hercegovačko-neretvanskog.

Više

ZAKONI O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA: Ombudsmani BiH ukazuju da je slobodan pristup informacijama demokratsko pravo građana

Pravo na slobodan pristup informacijama osnovno je demokratsko pravo građana i važno sredstvo u osiguranju vladavine prava i dobrog upravljanja, poruka je ombudsmana Bosne i Hercegovine.

Više

NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI: Predviđena dodatna liberalizacija tržišta električne energije

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o električnoj energiji, čije je donošenje sadržano u potrebi usklađivanja zakonodavstva u oblasti električne energije sa odgovarajućim direktivama EU, a sve radi dodatne liberalizacije tržišta električne energije.

Više

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA RS: Propisana je mogućnost da inspektor preduzima sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja bez prethodne najave i predočavanja službene legitimacije subjektu nadzora

Nacrtom zakona o inspekcijama Republike Srpske propisano je obavljanje nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ali su i proširena ovlaštenja inspektora, rečeno je na sjednici Narodne skupštine Srpske.

Više