Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI: Predviđena dodatna liberalizacija tržišta električne energije

02.10.2019.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o električnoj energiji, čije je donošenje sadržano u potrebi usklađivanja zakonodavstva u oblasti električne energije sa odgovarajućim direktivama EU, a sve radi dodatne liberalizacije tržišta električne energije.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je u završnoj riječi o ovom Nacrtu zakona da su pripreme za izlazak republičke energetske strukture na tržište veliki posao i da je taj projekat u toku.

"Pokušavamo da organizujemo našu elektroprivredu tako da je na najbolji način uskladimo sa ovim zakonom i uvjeren da ćemo uraditi dobar posao", naveo je Đokić.

On je istakao da je struja resurs Srpske prema kojem se Vlada odnosi odgovorno.

"Kilovat-čas električne energije je jedan od naših strateških proizvoda i trebamo ga staviti u funkciju razvoja Srpske kao robu. Mislim da ovaj zakon upravo o tome govori. Trebamo zaštititi taj svoj proizvod i da od svakog kilovat-časa koji prodamo van Srpske ostvarimo maksimalan prihod", naglasio je Đokić.

On je podsjetio da je cijena električne energije u FBiH veća kako za domaćinstva, tako i za privredu, ali da se tamo ne protestuje.

Đokić je rekao da je domaća elektroprivreda u smislu solidarnosti bila i ostala snažan faktor socijalne podrške u Srpskoj i zapošljavanja, ali da je evidentno da u njoj ima viška zaposlenih i da ta firma mora proći reorganizaciju.

On je dodao da će o distributivnim preduzećima u ovoj oblasti biti vođeno računa da bi ona bila zaštićena kada je riječ o obavezama koje ne bi samo njima trebalo da padnu na teret.

"Pronaći ćemo i model za kategorije zaštićenih potrošača i to nam je obaveza", rekao je Đokić i naveo da se radi na tome da proizvodna preduzeća, poput termoelektrana, budu spremna za nastup na slobodnom tržištu.

On je podsjetio da je Regulatorna komisija za energetiku nezavisno tijelo i da se tamo radi odgovorno.

"Rad te agencije je transparentan, iako se stalno nastoji da njena ovlašćenja budu prebaćena na nivo BiH, što smo spriječili ranijih godina", rekao je Đokić.

On je ponovio da nadzor nad malim hidroelektranama, u čiju su izgradnju uložene stotine miliona KM, treba da vrše inspekcijski organi, pa i da zabrane rad nekih od njih ako za to postoje uslovi i vodeći računa o zaštiti okoline.

Đokić je ponovio da se ovim Nacrtom zakona uređuju ciljevi i način ostvarivanja elektroenergetske politike, uslovi i način obavljanja elektroenergetskih djelatnosti, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Srpske u sektoru električne energije, način funkcionisanja i razvoja tržišta električne energije, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, prava i obaveze učesnika na tržištu, nadzor nad tržištem, kao i zaštita kupaca električne energije.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 26.09.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija