Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA RS: Propisana je mogućnost da inspektor preduzima sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja bez prethodne najave i predočavanja službene legitimacije subjektu nadzora

02.10.2019.


Nacrtom zakona o inspekcijama Republike Srpske propisano je obavljanje nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ali su i proširena ovlaštenja inspektora, rečeno je na sjednici Narodne skupštine Srpske.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić istakla je da je Programom ekonomskih reformi Republike Srpske u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije planirana reforma Inspektorata.

"Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija, prepoznati su preklapanje dva nivoa inspekcija kod subjekata nadzora, nepostojanje koordinacije republičkog i lokalnog nivoa inspekcija, te izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne", rekla je Rešićeva u Narodnoj skupštini, obrazlažući zakonsko rješenje.

Prema njenim riječima, s ciljem smanjenja neformalne ekonomije, proširena su ovlaštena inspektora, uvođenjem nove kategorije - inspektor za posebni nadzor i internu kontrolu.

"S namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola, predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i efikasnosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije", dodala je Rešićeva.

Ona je naglasila da su predložena nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje Inspektorata, što se odnosi na pružanje savjetodavne pomoći subjektima nadzora da bi se doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja.

"Cijeneći dosadašnje napore Inspektorata da obezbijedi efikasne mehanizme za utvrđivanje pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, propisana je mogućnost da inspektor preduzima sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja bez prethodne najave i predočavanja službene legitimacije subjektu nadzora", kaže Rešićeva.

Ona je napomenula da je zakonskim odredbama propisano donošenje podzakonskih akata koji se odnose na elektronsku komunikaciju inspektora, posredstvom uvođenje zajedničkog informacionog sistema, kao i osnivanje organizacione jedinice za raspolaganje oduzetom robom u sastavu Inspektorata.

Rešićeva je podsjetila da je način raspolaganja oduzetom robom u prethodnom periodu bio riješen putem Republičke direkcije za robne rezerve, koja je prestala da postoji.

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da je ovo veoma značajan zakon za radnike u Srpskoj.

"Tražili smo od Vlade Srpske donošenje novog zakona, jer postojeće rješenje nije dobro zato što nisu sprovedene suštinske mjere. Želimo efikasno i kvaliteno rješenje koje neće biti stimulativno za nesavjesne poslodavce", rekao je Stanković u Narodnoj skupštini.

On je ocijenio da je problem to što je u Srpskoj samo 30 inspektora rada i izrazio očekivanje da će njihov rad biti bolje vredovan.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 26.09.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija