Zastava Srbije

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBIH: Pokretanje obrta je znatno pojednostavljeno, uz maksimalan period registracije od 7 dana

U Federaciji BiH postoji nešto manje od 53.000 samostalnih djelatnosti, od čega je 60 posto obrta, odnosno oko 30.000 subjekata posluje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021).

Više

USKORO U PROCEDURI ZAKONI KOJIM ĆE SE REGULISATI OBLAST UTVRĐIVANJA KOEFICIJENATA I RASPODJELE PRIHODA PREMA ENTITETIMA I BRČKO DISTRIKTU

Aktuelni sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza na nivou države, entiteta i Brčko distrikta, funkcioniše netransparentno i nepravedno, na način da dolazi do velikih prelijevanja ubranih poreza iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, u određenoj mjeri i Brčko distriktu. Pokazala je to u svojoj studiji grupa profesora sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. A kako saznaje BHRT, iz Kabineta predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivnje BiH ova problematika uskoro će biti regulisana zakonima.

Više

UDRUŽENJE BANAKA BIH: Sigurni depoziti građana u svim bankama

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine obavještava javnost da građani - korisnici Sberbank dd Sarajevo i Sberbank ad Banja Luka nemaju razloga za brigu.

Više

POČELE KONTROLE CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA U FEDERACIJI BIH

S obzirom na to da je potražnja za robom široke potrošnje u našoj zemlji posljednjih dana izuzetno porasla, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila je kako vrši intenzivne inspekcijske nadzore nad provođenjem odluka Vlade FBiH o formiranju cijena i marži u FBiH.

Više