Zastava Srbije

USKORO U PROCEDURI ZAKONI KOJIM ĆE SE REGULISATI OBLAST UTVRĐIVANJA KOEFICIJENATA I RASPODJELE PRIHODA PREMA ENTITETIMA I BRČKO DISTRIKTU

02.03.2022.


Aktuelni sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza na nivou države, entiteta i Brčko distrikta, funkcioniše netransparentno i nepravedno, na način da dolazi do velikih prelijevanja ubranih poreza iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, u određenoj mjeri i Brčko distriktu. Pokazala je to u svojoj studiji grupa profesora sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. A kako saznaje BHRT, iz Kabineta predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivnje BiH ova problematika uskoro će biti regulisana zakonima.

Federacija Bosne i Hercegovine je samo u periodu od 2015. do 2019. godine oštećena za više od dvije i po milijarde maraka zbog netransparentne podjele prihoda od indirektnih poreza, dok Republika Srpska ubere prihoda onoliko koliko i uplati, dvostruko više od Federacije. Ovaj sistem neodrživ je nepravičan i netransparentan, stava su profesori, te poručuju da sve ovo može dovesti do velikih devijacija s teškim ekonomskim posljedicama.

Ekonomisti predlažu da se hitno počne primjenjivati na transparentan način princip relativnog odnosa uplata na račune Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do eventualnog donošenja zakonskog okvira koji bi omogućio pravedniju podjelu ubranih sredstava. A kako saznajemo, iz Kabineta predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje formirana je i Komisija koja će uskoro u Parlament Bosne i Hercegovine uputiti zakone kojim će se regulisati oblast utvrđivanja koeficijenata i raspodjele prihoda prema entitetima i Brčko distriktu.

S obzirom na to da je riječ o privremenim koeficijentima i da postoji obaveza da se kreira konačno rješenje u oblasti utvrđivanja koefcijenata i raspodjele prihoda među korisnicima, Upravni odbor UINO formirao je Komisiju koja će ponuditi prijedloge zakonskih rješenja iz ove oblasti i uputiće ih u dalju proceduru usvajanja gdje konačnu riječ ima Parlamentarna skupština BiH.

Bilo kakva kontrola utroška i raspodjele sredstava više od deset godina zanemarena je. Nekoliko puta su čak iz Komisije za reviziju Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u više navarata tražili očitovanje Vlade Federacije da ovaj problem stavi na sto, ali bezuspješno.

ANER ŽULJEVIĆ, član Komisije za reviziju Parlamenta FBiH

"Nažalost oni dugi niz godina ne poštuju parlament ova vlada otkad je u tehničkom mandatu pojeidni ministri se nikada nisu pojavili tako da se mi nalazimo u jednoj specifičnoj situaciji. Korak je na Vladi Federacije ona ima instrumente jedni su kroz i fksalno vijeće, a drugi pravosudne insistucije da se ovaj sistem mora zaustaviti".

Inače jedina za sada neraspoređena sredstva su sredstva iz rezerve za putarine za izgradnju autoputeva, poručili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te naglasili da bi ta rezerva trebala da posluži da se iz nje izvrši poravnanje kad Upravni odbor usvoji konačne koeficijente za raspodjelu prihoda od putarine. To bi se moglo desiti već na narednoj sjednici. Inače na računu je nakupljeno oko 160 miliona maraka.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 25.02.2022.

Naslov: Redakcija