Zastava Srbije

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBIH: Pokretanje obrta je znatno pojednostavljeno, uz maksimalan period registracije od 7 dana

02.03.2022.


 

U Federaciji BiH postoji nešto manje od 53.000 samostalnih djelatnosti, od čega je 60 posto obrta, odnosno oko 30.000 subjekata posluje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021).

 

Kako je ukazao Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, djelatnost obrta se može podijeliti na proizvodnu i uslužnu, s tim da je proizvodnja znatno zastupljena.

 

"Upoređujući podatke s početka pandemije i danas, možemo konstatovati da nije zabilježen osjetan pad broja obrta, odnosno zaposlenih u sektoru. Evidentno je kako je poslovanje u protekle dvije godine bilo otežano počevši od potpune obustave za većinu obrtnika preko ograničavanja radnog vremena, sve do pada potražnje s obzirom na to da su obrtnici bili usmjereni ka domaćem tržištu sve do donošenja novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH u septembru 2021. godine", ukazao je Zukić.

 

Novi Zakon, podsjetio je, stupio je na snagu 30. septembra 2021. godine, čime su obrtnici došli u znatno povoljniji položaj.

 

"Kad je riječ o finansijskom dijelu, u toku 2020. godine Ministarstvo je, odlukom Vlade Federacije BiH, sva raspoloživa sredstva usmjerilo za Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Garancijski fond, čiji su korisnici, između ostalih, i obrtnici. U toku 2020. i 2021. godine Ministarstvo je uradilo dva kreditno-garantna programa i kroz njih stavilo na raspolaganje 50 miliona KM obrtnicima na ime garancija za kredite koje koriste u komercijalnim bankama. Također, Ministarstvo je predložilo, a Vlada Federacije BiH donijela odluku o regresiranju kamata na sve kredite iz kreditno-garantnog programa, što je i isplaćeno za 2021. godinu", istakao je ministar.

 

U oktobru 2021. godine Vlada FBiH donijela je Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID 19 ("Sl. novine FBiH", br. 87/2021, 89/2021 - ispr. i 90/2021 - ispr.).

 

"Cilj dodjele ove finansijske pomoći bio je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19. Ukupan iznos dodijeljene finansijske pomoći je skoro 60 miliona KM (tačnije 59.999.335 KM). Pravo na dodjelu finansijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje su uredno izmirivale svoje obaveze i koje su očuvale radna mjesta, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH", ukazao je Zukić.

 

Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, a na osnovu službenih evidencija, proveden je prvi put u Federaciji BiH uspješno, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

 

Pravo na finansijsku pomoć je ostvarilo 24.766 subjekata - samostalnih djelatnosti i podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH, od čega se 60 posto odnosi na obrtnike. Ključ za raspodjelu sredstava bio je prosječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava je obavljena u januaru 2022. godine.

 

Zakon je, podsjeća Zukić, donio brojne prednosti obrtnicima, a izdvojio je neke od njih: omogućavanje vanjskotrgovinskog poslovanja, skraćena i pojednostavljena procedura registracije obrta, ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte, čime je prvi put omogućeno obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprečavala osobe, posebno mlade ljude, da registruju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih prepreka. Ističe Zukić i kako je članarina Obrtničkoj komori za 50 posto niža, da je fizičkim osobama i penzionerima omogućeno obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja te brojne druge pogodnosti.

 

"Implementacijom novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH pokretanje obrta je znatno pojednostavljeno, a to znači da je maksimalan period registracije 7 dana. Školska sprema nije limitirajući faktor, već je tržištu prepušteno da oblikuje obrtnika, a posebno je bitno pomenuti obrtni registar koji donosi novi zakon. Naime, predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i osobama koje obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost i što je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu s ovim zakonom. Na bazi navedenog idemo u budućnost s realnom pretpostavkom da registracija obrta traje maksimalno 3 dana", kaže Zukić.

 

Prema njegovim riječima, ministarstvo ulaže velike napore da bi osiguralo veća finansijska sredstva za razvoj obrta i u narednom periodu očekuje značajan iskorak usvajanjem novog Zakona o poticanju razvoja male privrede, koji bi trebao donijeti osjetno veća sredstva za ovaj sektor, što je i zahtjev obrtnika.

 

"Obrtnici su, također, nezadovoljni visinom osnovice za obračun doprinosa, koja je znatno veća od osnovica koje su propisane za privredna društva i na tome ćemo raditi u narednom periodu u saradnji s Ministarstvom finansija", kaže Zukić.

 

Planom rada za 2022. godinu Ministarstvo je predvidjelo donošenje podzakonskih akata da bi se novi zakon primjenjivao u potpunosti. Također, planirana su i grant sredstva za opstanak i razvoj, odnosno zapošljavanje u sektoru obrta.

 

"Donošenjem Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH stvorena je pretpostavka progresivnog rasta i razvoja sektora obrta u Federaciji BiH", zaključio je Zukić.

 

 

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.02.2022.

Naslov: Redakcija