Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


USTAVNI SUD RS: Utvrđena neustavnost pojedinih podzakonskih akata, odbačene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti zakona o parničnom postupku, o advokaturi RS, i o radu

30. novembra 2016. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i trinaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV,

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioce pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, tokom drugog dana sjednice koja se održavla 29. i 30. novembra 2016. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: - Radošević Sonja, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije BiH;

Više

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Utvrđeni odgovori po kojima u pet akata nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog konstitutivnog naroda ni ostalih i uputio ih u proceduru Ustavnom sudu RS-a

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore po kojima u pet akata nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog konstitutivnog naroda ni ostalih i uputio ih u proceduru Ustavnom sudu RS-a. Na sjednici održanoj 30. novembra 2016. godine utvrđeni su odgovori u vezi s pet predmeta Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a, nakon što je Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda inicirao proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Smatraju da vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda ugrožavaju odluka o konstatovanju rezultata republičkog referenduma o Danu RS-a, zatim o davanju posebnih ovlaštenja članovima Komisije za provođenje referenduma u RS-u, kao i zaključak u vezi s izvještajem

Više

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Utvrđena usaglašenost prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, sa Ustavom BiH

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdila je usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Razmotreno više prijedloga zakona

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su na sjednici 30.11.2016. godine razmatrali u drugom čitanju izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se propisuju oštrije sankcije u odnosu na važeći Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sl. novine FBiH", br. 56/2006).

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772