Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Utvrđena usaglašenost prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, sa Ustavom BiH

01.12.2016.


Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdila je usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH utvrđena je i za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio poslanik Šemsudin Mehmedović.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH utvrdila je usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH, te prihvatila principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija nije prihvatila poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića od 19. oktobra 2016. godine koja glasi: "Zadužuje se Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Ustava BiH kojim se obezbjeđuje potpuna i dosljedna primjena presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH".

Za narednu sjednicu Ustavnopravne komisije odloženo je izjašnjavanje o Zahtjevu Ustavnog suda BiH za davanje odgovora na navode iz Zahtjeva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 30.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772