Zastava Srbije

MJERENJE UČINKA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA NOVIM GLOBALNIM STANDARDIMA I DIGITALIZACIJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA IZVJEŠTAVANJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU: Paragraf Lex organizuje drugo od dva tematski povezana savjetovanja koje nosi 4 boda (EOJ) za KPE, u Banjaluci, 13. septembra 2024. godine

01.07.2024.


Savjetovanje će biti održano u Hotelu „Bosna“ u Banjaluci, Kralja Petra I Karađorđevića 97, a namjenjeno je ovlašćenim internim revizorima u javnom sektoru; FUK koordinatorima koji žele da prošire svoja znanja o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske i svim ostalim zainteresovanim licima.

Tematski nadovezuje na ono koje organizujemo prethodnog dana, 12. septembra, a koje obuhvata teme koje se odnose na planiranje i vršenje interne revizije kroz PIFC aplikaciju na osnovu digitalnog registra rizika. Učesnici će biti uupoznati sa načinom i metodologijom procjene rizika, strateškim i godišnjim planiranjem i vršenjem interne revizije, te izvještavanjem o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske. Naročita pažnja biće posvećena upotrebi digitalnog alata za obavljanje svih aktivnosti u planiranju, vršenju i izvještavanju o reviziji.

Biće im predstavljeni i Novi Globalni standardi interne revizije koji poseban naglasak stavljaju na mjerenje učinka funkcije interne revizije. Rukovodilac interne revizije mora razviti metodologiju za mjerenje učinka koja uključuje kriterije učinka i mjere za procjenu napretka ka dostizanju ciljeva učinka funkcije. Posebnu ulogu u ovom procesu ima Odbor koji nadzire funkciju interne revizije kako bi osigurao njenu efektivnost, o čemu će takođe biti riječi.

Teme savjetovanja:

Vrste izvještaja u internoj reviziji i digitalizacija u funkciji unapređenja izvještavanja interne revizije u javnom sektoru

  • Vrste izvještaja u internoj reviziji
  • Digitalizacija procesa izrade pojedinih vrsta izvještaja u internoj reviziji: izvještaja pojedinačne revizije, godišnjeg izvještaja interne revizije i polugodišnjeg izvještaja interne revizije
  • Unapređenje procesa izvještavanja po pojedinim vrstama izvještajaPlaniranje i provođenje interne revizije zasnovano na registru rizika kroz PIFC aplikaciju u subjektu javnog sektora

Mjerenje učinka funkcije interne revizije u skladu sa Globalnim standardima interne revizije

  • Definisanje ciljeva za procjenu učinka funkcije interne revizije
  • Definisanje ključnih mjera učinka za usluge interne revizije
  • Izrada metodologije za mjerenje učinka funkcije interne revizije
  • Uspostavljanje procesa praćenja i metod komunikacije
  • Uloga odbora u nadziranju efektivnosti funkcije interne revizije

Predavači:

Jelena Ljuboja, načelnik Odjeljenja za pripremu programa za obuku i certifikaciju internih revizora i programa za obuku FMC osoblja u Centralnoj jednici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Sprske, i

mr Nevenka Petrović, ovlašćeni revizor, BL revizor.

Napominjemo da se prisustvo ovom savjetovanju priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije kod Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije (CJH) Ministarstva finansija Republike Srpske, i to 4 boda (EOJ) za KPE.

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati ovdje.

Za sve učesnike obezbijeđen je besplatan parking u okviru hotela, kao i povoljnije cijene smještaja na bazi noćenja sa doručkom.


IZVOR: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 30.6.2024.