Zastava Srbije

#SAVJETOVANJE


Mjerenje učinka funkcije interne revizije u skladu sa novim Globalnim standardima i digitalizacija u funkciji unapređenja izvještavanja interne revizije u javnom sektoru


Datum i vrijeme održavanja savjetovanja:

13. septembar (petak) 2024. godine
Početak savjetovanja od 10:00h

Prijavite se

Iskoristite povlaštenu cijenu za prijave do 25.08.2024.

Opis savjetovanja:

Kompanija Paragraf Lex organizuje nova savjetovanja iz oblasti interne revizije sa ciljem da na jednom mjestu okupi veći broj eminentnih predavača iz navedene oblasti, ali i željom da obezbijedi kontinuirano profesionalno usavršavanje svih učesnika.

Nakon uspješno održanоg savjetovanja, te praktične obuke na temu praktične primjene PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju, te nakon održanog savjetovanja na temu digitalizacije interne revizije sa posebnim osvrtom na pojedinačni angažman interne revizije, ali i obuke o primjeni Smjernica za upravljanje rizicimna, u skladu sa željama i potrebama učesnika, odlučili smo da organizujemo dva nova, tematski povezana događaja, za koje smo pažljivo odabrali sve najaktuelnije teme.

Ideja je da u dva dana obuhvatimo sve najznačajnije segmente iz oblasti interne revizije, te da učesnicima obezbijedimo adekvatan broj bodova kontinuirane profesionalne edukacije.

Na savjetovanjima će biti akcenat na digitalizaciji interne revizije u funkciji implementacije metodoloških rješenja za sve faze procesa interne revizije.

Učesnici će se upoznati sa načinom i metodologijom procjene rizika, strateškim i godišnjim planiranjem i vršenjem interne revizije, te izvještavanjem o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske. Naročita pažnja biće posvećena upotrebi digitalnog alata za obavljanje svih aktivnosti u planiranju, vršenju i izvještavanju o reviziji.

Učesnici će se upoznati i sa Novim Globalnim standardima interne revizije koji poseban naglasak stavljaju na mjerenje učinka funkcije interne revizije. Rukovodilac interne revizije mora razviti metodologiju za mjerenje učinka koja uključuje kriterije učinka i mjere za procjenu napretka ka dostizanju ciljeva učinka funkcije. Posebnu ulogu u ovom procesu ima Odbor koji nadzire funkciju interne revizije kako bi osigurao njenu efektivnost, o čemu će takođe biti riječi.

Prvog dana smo se opredijelili za teme koje se odnose na planiranje i vršenje interne revizije kroz PIFC aplikaciju na osnovu digitalnog registra rizika - više detalja na LINKU, dok je drugi dan, tj. ovo savjetovanje planirano za vrste izvještaja u internoj revizije, digitalizaciju izvještaja, ali i mjerenje učinka u skladu sa novim Globalnim standardima.

Pozivamo vas da aktivno uzmete učešće na našim događajima sa predavačima sa dugogodišnjim iskustvom i riješite sve nedoumice koje imate u svakodnevnom radu.

Teme savjetovanja:

Vrste izvještaja u internoj reviziji i digitalizacija u funkciji unapređenja izvještavanja interne revizije u javnom sektoru

  • Vrste izvještaja u internoj reviziji
  • Digitalizacija procesa izrade pojedinih vrsta izvještaja u internoj reviziji: izvještaja pojedinačne revizije, godišnjeg izvještaja interne revizije i polugodišnjeg izvještaja interne revizije
  • Unapređenje procesa izvještavanja po pojedinim vrstama izvještaja

Mjerenje učinka funkcije interne revizije u skladu sa Globalnim standardima interne revizije

  • Definisanje ciljeva za procjenu učinka funkcije interne revizije
  • Definisanje ključnih mjera učinka za usluge interne revizije
  • Izrada metodologije za mjerenje učinka funkcije interne revizije
  • Uspostavljanje procesa praćenja i metod komunikacije
  • Uloga odbora u nadziranju efektivnosti funkcije interne revizije

Predavači:

Jelena Ljuboja
načelnik Odjeljenja za pripremu programa za obuku i certifikaciju internih revizora i programa za obuku FMC osoblja u Centralnoj jednici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Sprske

mr Nevenka Petrović
ovlašćeni revizor, BL revizor

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Učešće na savjetovanju će Vam omogućiti da se upoznate sa zahtjevima, funkcionalnostima i pogodnostima koje pruža softversko rješenje za internu reviziju ili obnovite i proširite svoja znanja i unaprijedite vještine korištenja PIFC aplikacije, i to u dijelu koji se tiče procjene rizika, planiranja, vršenja i izvještavanja, kao i izvješavanja prema CJH.

Napominjemo da se prisustvo ovom savjetovanju priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije kod Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije (CJH) Ministarstva finansija Republike Srpske, i to 4 boda (EOJ) za KPE.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno:

Kotizacija za stručni dio savjetovanja obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex


150KM


Povlašten iznos kotizacije za uplate do 25.08.2024.

130KM

NEPRETPLATNIK


170KM


Povlašten iznos kotizacije za uplate do 25.08.2024.

150KM


... I TO NIJE SVE... Za sve učesnike obezbijeđen je besplatan parking u okviru hotela, kao i povoljnije cijene smještaja na bazi noćenja sa doručkom.


Smještaj:

Hotel Bosna ★★★★ smješten je u renoviranoj zgradi u centru Banja Luke, na samo 100 metara od glavnog gradskog trga. U ponudi ima 2 restorana sa terasom, 2 kafea, noćni klub i nekoliko kioska i butika. Gostima je na raspolaganju besplatan bežični internet.

Sve klimatizovane sobe u hotelu Bosna sadrže TV sa kablovskim kanalima, mini-bar i sobni sef. Kupatila u smještajnim jedinicama uključuju fen za kosu i kadu ili tuš.

Za sve učesnike Paragrafovih savjetovanja obezbijeđene su povlaštene cijene smještaja na bazi noćenja i doručka u hotelu i to:

Jednokrevetna soba 105,30 KM
Dvokrevetna soba 146,60 KM


Kontakt za rezervaciju smještaja:


+387 (0) 51 215 775

info@hotelbosna.com

(prilikom kontakta sa hotelom obavezno naglasiti da se radi o učesnicima savjetovanja)

FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon