Zastava Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Donijeta presuda protiv BiH zbog neodržavanja izbora u Mostaru

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu po tužbi Mostarke Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen set zakona koji se vežu za presudu Ustavnog suda, a tiču se notarske djelatnosti. Odobren Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH

Sedma sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH okončana je neprihvatanjem izvještaja o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu, kao i informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH.

Više

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske

U Banjoj Luci je, 30. oktobra 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u...

Više

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KONCESIJAMA KS: Previđene novine poput korištenja zemljišta za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu (snage ispod 5 MW), te oslobađanje osoba koje su vlasnici i/ili korisnici mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage u zbiru do 23 kW, od obaveze dobijanja koncesije

Izmjene i dopune Zakona o koncesijama u Kantonu Sarajevo, koje između ostalog obuhvataju usklađivanje odredbi postojećeg Zakona o koncesijama sa zakonom u FBiH, predviđaju nove predmete koncesije, poput korištenje zemljišta za izgradnju i korištenje postrojenja za...

Više