Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske

31.10.2019.


U Banjoj Luci je, 30. oktobra 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na sjednici, donio i odluku broj U-23/18 kojom je utvrdio da sa Ustavom Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o održavanju zgrada("Sl. glasnik RS", br. 101/2011) nije u saglasnosti odredba člana 21. stav 5. i član 22. st. 3. i 5. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, koju je donijela Skupština grada Banjaluka. Osporavanim odredbama je propisano da korisnik usluge grijanja ne može bez pismene saglasnosti davaoca usluge obavljati zamjene, prepravke ili dogradnje na unutrašnjim instalacijama, te da se u slučaju zahtjeva za ponovnim priključenjem primjenjuju odredbe člana 12 ove odluke, a da u slučaju da davalac usluge bude onemogućen da izvrši provjeru u naknadno ostavljenom roku, datom na obavještenju, korisniku usluge će se obračunati puni iznos troškova toplotne energije. Sukus razloga kojima je Ustavni sud ocijenio neustavnost navedenih odredaba može se izreći konstatacijom da je ovakvim propisivanjem donosilac akta izašao iz okvira svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja, s obzirom na to da je propisivanje ovih uslova zakonska materija čime je donosilac akta izašao izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja.

Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-74/18 kojom je utvrđeno da član 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Osporavanom odredbom propisano je da će se postupak osnivanja katastra nepokretnosti koji je počet prije stupanja na snagu ovog zakona, okončati u postupku osnivanja katastra nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom. Prema ocjeni Ustavnog suda, s obzirom na činjenicu da lica koja su pred nadležnom upravom započela postupke pojedinačnih osnivanja katastra nepokretnosti, u vrijeme njihovog pokretanja nisu mogla da predvide posljedice primjene osporene odredbe, ista nije u saglasnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-39/18, U-76/18, U-77/18; U-78/18, U-82/18, U-84/18, U-91/18 i U-92/18 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o administrativnim taksama("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 103/2011 - ispr. i 67/2013), Zakona o amnestiji ("Sl. glasnik RS", br. 61/2018) i Zakona o krivičnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 53/2012, 91/2017 i 66/2018), kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 30.10.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija