Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KONCESIJAMA KS: Previđene novine poput korištenja zemljišta za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu (snage ispod 5 MW), te oslobađanje osoba koje su vlasnici i/ili korisnici mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage u zbiru do 23 kW, od obaveze dobijanja koncesije

31.10.2019.


Izmjene i dopune Zakona o koncesijama u Kantonu Sarajevo, koje između ostalog obuhvataju usklađivanje odredbi postojećeg Zakona o koncesijama sa zakonom u FBiH, predviđaju nove predmete koncesije, poput korištenje zemljišta za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu (snage ispod 5 MW), te oslobađanje osoba koje su vlasnici i/ili korisnici mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage u zbiru do 23 kW, od obaveze dobijanja koncesije, ukazao je Ministar privrede KS-a Haris Bašić.

Istakao je da je dosadašnji predmet koncesije "izgradnja i/ili korištenje objekata snabdijevanja vodom" redefinisan tako da je sada predmet koncesije onaj sa zahvatom vode iznad jednog litra u sekundi, a korištenje manjih objekata sa zahvatom do jednog litra u sekundi bit će regulisano naknadnom uredbom Vlade KS.

Bašić je ukazao da su precizirana resorna ministarstva za predmete koncesije, oblasti iz njihovog resora, kao i donošenje propisa kojim će se utvrditi način i kriteriji definisanja javnog dobra, te otvaranje registra imovine koja ima karakter javnog dobra.

- Znatno su skraćeni rokovi za poduzimanje radnji u postupcima dodjele koncesije, kao i rok početka korištenja - zaključio je ministar Bašić.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 29.10.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija