Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: Uvodi se definicija osobe od povjerenja i propisuje pravo žrtve nasilja da odredi osobu od povjerenja, kao i obavezu sudova i drugih organa da omoguće prisustvo osobi od povjerenja

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentrnu proceduru po skraćenom postupku jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU: Uvodi se predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka, s ciljem revitalizacije poslovnih subjekata koji se susreću sa određenim poteškoćama u poslovanju i otklanjanja tih poteškoća kako bi poslovni subjekt ponovno nastavio s normalnim radom

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o stečaju kojim se uređuju predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja predstečajnog i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj i uputila ga Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.

Više

ODLUKA O DODJELI FINANSIJSKE POMOĆI IZVOZNO ORIJENTIRANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA IZ POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19: Objavljena lista korisnika za finansijsku pomoć u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je na svojoj internet stranici (www.fmpvs.gov.ba) listu odabranih korisnika za dodjelu finansijske pomoći. Sredstva u ukupnom iznosu od 8.199.933,02 KM dodjeljuju se 31 izvozno orijentiranom privrednom subjektu iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, a koji su odabrani u skladu s javnim pozivom ovog ministarstva.

Više

MJERE OGRANIČENjA KRETANjA I NOŠENjA MASKI TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA: Ukidanje korona-mjera nemoguće bez obzira na odluku Ustavnog suda BiH

Odluku Ustavnog suda BiH da su nošenje maske i zabrana kretanja neustavni komentarisao je advokat Mirsad Crnovršanin navodeći da je ona prikazala prisutnost različitih tumačenja u pogledu primjene mjera sprečavanja širenja virusa.

Više