Zastava Srbije

MJERE OGRANIČENjA KRETANjA I NOŠENjA MASKI TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA: Ukidanje korona-mjera nemoguće bez obzira na odluku Ustavnog suda BiH

29.12.2020.


Odluku Ustavnog suda BiH da su nošenje maske i zabrana kretanja neustavni komentarisao je advokat Mirsad Crnovršanin navodeći da je ona prikazala prisutnost različitih tumačenja u pogledu primjene mjera sprečavanja širenja virusa.

Kako je ukazao Crnovršanin, primjene navedenih mjera su u praksi kod pravnih stručnjaka već na samom početku pandemije, stvarala nedoumice, posebno s aspekta njihove usklađenosti s ustavnim i konvencijskim principima.

"Uočena potreba za primjenom mjera sprečavanja širenja koronavirusa u FBiH, u konkretnom slučaju spornih mjera obaveznog nošenja maski i zabrane kretanja, odnosno uvođenja tzv. 'policijskog sata', s jedne, te neusklađenosti i manjkavosti zakonskih rješenja s druge strane, neminovno su imali za posljedicu donošenje ovakve odluke, što je bilo i očekivano", naveo je.

Ova Odluka Ustavnog suda BiH, iako možda za građane FBiH suštinski neće donijeti mnogo promjena, smatra da sa pravnog aspekta predstavlja veliki doprinos podizanju standarda vladavine prava i pravne sigurnosti.

"Posebno ako se imaju u vidu implikativne upute i smjernice za usvajanje novih zakonskih rješenja date u odluci, kao i ukazivanje na potrebu provođenja procesa harmonizacije postojećih pozitivnopravnih rješenja u oblasti zdravstva za vrijeme epidemije, odnosno pandemije po uzoru na zemlje Evropske unije, a sve kako bi građani FBiH u potpunosti i na jednak način svoja Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda zagarantirana prava u potpunosti i na jednak način uživali", naglasio je Crnovršanin.

Ustavni sud BiH utvrdio da je u konkretnim slučajevima prekršeno ustavno pravo na "privatni život" te ustavno pravo na "slobodu kretanja" pozivajući se na Ustav BiH i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Crnovršanin smatra da je, shodno navedenom, sasvim opravdano neprihvatanje apelacije u dijelu u kojem je postavljen zahtjev za ukidanjem osporenih Naredbi Kriznog štaba FBiH, odnosno Kantona Sarajevo, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju na cjelokupnom području BiH, kao i činjenicu da i dalje egzistira potreba uvođenja zaštitnih mjera stanovništva.

"Uvažavajući privatni život i slobodu kretanja apelanata, Ustavni sud BiH je svojom odlukom ipak ukazao na neophodnost primjene zaštitnih mjera prema stanovništvu, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, ali sa posebnom uputom usmjerenom prema organima zakonodavne i izvršne vlasti da se iste moraju i mogu primjenjivati samo u atmosferi punoj razumijevanja uz strogo poštivanje ustavnih i konvencijskih prava, pri čemu se mora strogo voditi računa da izvršni organi prilikom donošenja i provođenja, a zakonodavni organi prilikom kontrole svojim aktivnostima podstiču primjenu konstruktivnijih rješenja u borbi protiv pandemije", pojasnio je.

To znači da ukidanje trenutnih mjera nije moguće iako je Ustavni sud BiH utvrdio povredu ustavnog i konvencijskog prava na privatni život i slobodu kretanja. Kako je dodao Crnovršanin, u ovom slučaju primat nad zaštitom zdravlja cjelokupnog stanovništva FBiH, što je svakako opravdano i u općem javnom interesu.

"Dakle, još jedna važnost ove odluke ogleda se i u otvorenom razmatranju pitanja kriterija kojima bi se trebali rukovoditi prevashodno organi izvršne vlasti u FBiH, prilikom donošenja odluke koja to grupa ustavnih i konvencijskih prava građana FBiH treba imati visok prioritet i odlučujući faktor, kako bi se došlo do mogućih kompromisnih rješenja. Iskreno se nadam da će izvršni, ali i zakonodavni organi u FBiH spoznati značaj ove odluke, te da će u što kraćem roku koji je Ustavni Sud BiH i postavio, izvršna vlast uskladiti svoja normativna rješenja sa Konvencijskim standardima koji regulišu osnovna ljudska prava i temeljne slobode građana BiH", poručio je Crnovršanin.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.12.2020.

Naslov: Redakcija