Zastava Srbije
Vesti slike

RADNA GRUPA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA U SUDOVIMA: Cilj je uspostavljanje pravosuđa koje je usklađeno sa najvišim evropskim standardima

U prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH, dana 22.5.2023. godine održan je peti sastanak Radne grupe za unapređenje poslovnih procesa u sudovima.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku

Na 6. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago.

Više
Vesti slike

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA NA NIVOU FBIH

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević upriličio je sastanak u sjedištu ministarstva u Mostaru sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više
Vesti slike

JAVNE KONSULTACIJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI GASNE TEHNIKE: Rok za sugestije 31. maj 2023. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz oblasti gasne tehnike.

Više