Zastava Srbije

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA NA NIVOU FBIH

29.05.2023.


Federalni ministar trgovine Amir Hasičević upriličio je sastanak u sjedištu ministarstva u Mostaru sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u oblasti zaštite potrošačkih prava na području Federacije BiH.

Ministar je istakao da će se u što kraćem periodu intenzivirati aktivnosti na pripremi i izradi zakona o zaštiti potrošača na nivou FBiH u cilju potpunijeg i preciznijeg uređenja oblasti zaštite osnovnih prava i ostalih pitanja u vezi sa zaštitom potrošača.

On je naglasio značaj međusobne saradnje u cilju educiranja i informisanja građana o njihovim pravima, načinu ostvarivanja potrošačkih prava, kao i o obavezama trgovaca.

Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača upoznali su ministra sa aktivnostima koje provode i problemima sa kojima se susreću u radu. Također, iznijeli su stavove vezano za izradu novog zakona, pozdravili su i zahvalili se na dosadašnjoj saradnji, stručnoj pomoći i finansijskoj podršci koju Federalnog ministarstvo trgovine kontinuirano pruža udruženjima, te izrazili nadu da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti na obostrano zadovoljstvo.

Ministar trgovine je kazao da je namjera Ministarstva unaprijediti finansijsku podršku udruženjima u svrhu davanja što kvalitetnije podrške radu i razvoju udruženja potrošača i uspostavljanja različitih vidova saradnje sa drugim organima i organizacijama uključenim u sistem zaštite potrošača, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 26.05.2023.

Naslov: Redakcija