Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI GASNE TEHNIKE: Rok za sugestije 31. maj 2023. godine

29.05.2023.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz oblasti gasne tehnike.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: z.savic@mier.vladars.net, do srijede, 31.05.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 24.05.2023.

Naslov: Redakcija