Zastava Srbije

ZAKON O ODUZIMANjU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM: Potrebna harmonizacija važećih propisa u sva četiri krivično-pravna sistema, sveobuhvatna reforma zakonodavstva u ovoj oblasti, kao i nastavak edukacije državnih i policijskih službenika, te nosilaca pravosudnih funkcija

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uz podršku UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, u Mostaru je organizovala Konferenciju o izazovima kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Sl. novine FBiH", br. 71/2014) u Federaciji BiH, koja je okupila predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice.

Više

NACRT ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI U FBIH: Cilj zakona je da se na sistematičan način uredi psihološka djelatnost

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ministarstva.

Više

NACRT ZAKONA O KULTURNIM DOBRIMA: Uvodi se pojam “nematerijalno kulturno dobro”

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je stručnu raspravu o Nacrtu zakona o kulturnim dobrima, koji je Narodna skupština usvojila u prvom nastavku 19. redovne sjednice, 1. decembra 2021, i uputila ga u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Više

NACRTI ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Održane stručne rasprave o nacrtima zakona

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je stručne rasprave o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Više