Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O KULTURNIM DOBRIMA: Uvodi se pojam “nematerijalno kulturno dobro”

28.12.2021.


Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je stručnu raspravu o Nacrtu zakona o kulturnim dobrima, koji je Narodna skupština usvojila u prvom nastavku 19. redovne sjednice, 1. decembra 2021, i uputila ga u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na stručnoj raspravi učestvovali su pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković, u ime predlagača Nacrta zakona - Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za vjere i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

U raspravi su učestovali i predstavnici brojnih kulturnih institucija Muzeja Republike Srpske, Arhiva RS, Muzeja savremene umjetnosti, Spomen-područja Donja Gradina, Arheološkog muzeja “Rimski municipijum” Skelani i drugi koji su iznijeli svoje prijedlog na Nacrt zakona za stvaranje što kvalitetnijeg zakonskog prijedloga ovog zakona.

Donošenje novog zakona o kulturnim dobrima proizašlo je iz potrebe za poboljšanjem i unapređenjem postojećeg normativnog okvira u oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara, koja je utvrđena važećim Zakonom o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 11/1995 i 103/2008) kako bi se omogućio razvoj zaštite i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, napredak ustanova zaštite u stručnom smislu, kao i obezbjeđivanje svih neophodnih uslova za zaštitu i sigurnost nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, koja su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Neposredan povod za donošenje novog zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti zaštite kulturnih dobara usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, naročito sa savremenim informacionim okruženjem koje je novina u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Kako je u uvodnoj riječi rekla Tanja Đaković jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog zakona je potreba da se u zakonski okvir uvede i definiše sasvim nov pojam, koji važeći zakon ne poznaje, a to je “nematerijalno kulturno dobro”, kao i radi usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018) i Zakonom o muzejskoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021).

Nacrt zakona je obuhvatio i kvalitetnije definisao upravljanje i korišćenje kulturnih dobara, evidenciju kulturnih dobara, način finansiranja i nadzor, te postupak digitalizacije u vezi sa kulturnim dobrima.

Ovim zakonskim rešenjem djelatnost zaštite i korišćenja kulturnih dobara definiše se kao opšti interes za Republiku.

Stručnu raspravu vodio je zamjenik predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske Dalibor Stević.

Svi učesnici rasprave koji su iznijeli prijedloge u narednim danima će ih u pismenoj formi dostaviti Odboru, koji će ih potom poslati Ministarstvu prosvjete i kulture kako bi bili razmotreni kada je riječ o izradi teksta Prijedloga zakona o kulturnim dobrima.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 22.12.2021.

Naslov: Redakcija