Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI U FBIH: Cilj zakona je da se na sistematičan način uredi psihološka djelatnost

28.12.2021.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ministarstva.

Osim društvene potrebe da se ova oblast, vrlo bitna za mentalno zdravlje stanovništva, napokon zakonski reguliše, Ministarstvo se u izradi Nacrta zakona vodilo i zaključkom Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 2.12.2020. godine, kojim je Vlada Federacije BiH zadužena da zakon pripremi i uputi ga u parlamentarnu proceduru. Ministarstvo je tako sačinilo radnu verziju zakona, provelo proces javnih konsultacija, te pribavilo mišljenja nadležnih federalnih i kantonalnih institucija.

Cilj zakona je da se na sistematičan način uredi psihološka djelatnost u Federaciji BiH.

Ovim zakonom se utvrđuje pravo na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga, način obavljanja psihološke djelatnosti, organiziranje komore psihologa, te nadzor nad obavljanjem psihološke djelatnosti, kao djelatnosti od interesa za Federaciju BiH.

Povodom utvrđivanja Nacrta zakona zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača ukazao je da su brojni razlozi za regulisanje psihološke djelatnosti u FBiH.

- Prvo, tu je potreba da se osigura kvaliteta psiholoških usluga, zatim da se zaštiti javna politika socijalne zaštite, da se zaštite djeca, javno zdravlje i sigurnost korisnika usluga, odnosno osiguranje dostupnih, blagovremenih, sigurnih i kvalitetnih usluga psihologa svim kategorijama građana koji takve usluge trebaju.

Rad psihologa i psihologija kao nauka imaju direktan uticaj na mentalno zdravlje i kvalitet života ljudi, porodice i šire društvene zajednice, pogotovo u složenijim postratnim okolnostima i vremenima kroz koje prolazi Bosna i Hercegovina kao društvo.

Psihološka procjena, odnosno dijagnostika, je temelj psihološke djelatnosti na kojem počiva utvrđivanje psihičkih, intelektualnih, kognitivnih, emocionalnih, psihomotoričkih, psihosocijalnih i drugih potencijala pojedinaca i grupa u svrhu objašnjavanja i predviđanja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelotvornosti ili poremećaja, te planiranja i provedbe psiholoških tretmana.

S obzirom da ova djelatnost trenutno u Federaciji BiH nije zakonski regulisana, to se u praksi događa da dijagnostiku rade nestručne osobe što može dovesti u opasnost osobe kojima je potreban stručni psihološki, psihijatrijski i psihoterapijski tretman - potencijalno suicidalne i psihotične osobe, osobe s poteškoćama u razvoju, osobe s profesionalnim oboljenjima i slično.

To je, između ostalog, još jedan od bitnih razloga zašto je Ministarstvo pripremilo nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti kojim će se ova oblast precizno zakonski urediti - rekao je ministar Drljača povodom utvrđivanja Nacrta zakona, saopćeno je Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.12.2021.

Naslov: Redakcija