Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Nije izabran glavni tužilac Federacije BiH

Visoki sudski tužilački savjet nije izabrao glavnog tužioca Federacije BiH, a kandidati za tužioca su bili Dubravko Čampara, Saša Sarajlić i Munib Halilović.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Podržana četiri regionalna akciona plana transportne zajednice

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o provođenju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice.

Više

VLADA FBIH: Prihvaćena informacija o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite

Vlada Federacije BiH je na 187. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Više

UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19: Raspisani javni pozivi za dodjelu pomoći turističko-ugostiteljskom i poljoprivrednom sektoru

Federalna ministarstva okoliša i turizma i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Sl. novine FBiH", br. 74/2020), raspisala javne pozive za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći od 30.000.000 KM ugroženim poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog i 10.000.000 KM iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Više

UREDBA O NOSIOCU POSLOVA ELEKTRONSKE CERTIFIKACIJE U ORGANIMA UPRAVE I ZA ORGANE UPRAVE, KOJOM SE UREĐUJU NOSILAC, SADRŽAJ I DJELOKRUG POSLOVA ELEKTRONSKE CERTIFIKACIJE U ORGANIMA UPRAVE I ZA ORGANE UPRAVE: Certifikovano tijelo Ministarstva će izdavati certifikate organima uprave, pravnim i fizičkim licima

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave, kojom se uređuju nosilac, sadržaj i djelokrug poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave.

Više