Zastava Srbije

UREDBA O NOSIOCU POSLOVA ELEKTRONSKE CERTIFIKACIJE U ORGANIMA UPRAVE I ZA ORGANE UPRAVE, KOJOM SE UREĐUJU NOSILAC, SADRŽAJ I DJELOKRUG POSLOVA ELEKTRONSKE CERTIFIKACIJE U ORGANIMA UPRAVE I ZA ORGANE UPRAVE: Certifikovano tijelo Ministarstva će izdavati certifikate organima uprave, pravnim i fizičkim licima

28.10.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave, kojom se uređuju nosilac, sadržaj i djelokrug poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave.

Novu Uredbu bilo je potrebno donijeti, budući da je Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, koja je bila nosilac poslova elektronske certifikacije, prestala da postoji, a sve poslove i nadležnost Agencije preuzelo je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Certifikovano tijelo Ministarstva će u skladu sa Uredbom izdavati certifikate organima uprave, pravnim i fizičkim licima.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.10.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija