Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno‐privatnom partnerstvu, donijeta Uredba o visini putarine

Vlada ​Republike Srpske donijela je, na 42. sjednici, održanoj u Istočnom Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.12.2019. godine, u iznosu od 1.400.000,00 KM.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA: Predviđeni "stimulativni modeli plaćanja putarina", među kojima su i jeftinije putarine od 15 do 25 odsto

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2019), koji je usvojila Narodna skupština RS, vozače na auto-putevima u Srpskoj očekuju "stimulativni...

Više

ZAKONSKE IZMJENE RADI USAGLAŠAVANJA SA ODUKOM USTAVNOG SUDA FBIH: U Parlamentu Federacije BiH prijedlozi za izmjene zakona o registraciji poslovnih subjekata, o stvarnim pravima, o zemljišnim knjigama, o nasljeđivanju, te Porodičnom zakonu FBiH

Parlament Federacije BiH bi što prije trebao usvojiti zakonske izmjene koje je predložila Federalna vlada vezano za provedbu presuda Ustavnog suda FBiH, a kako bi se izbjeglo stvaranje općeg pravnog haosa, nefunkcioniranje pravne države, stvaranje velikog...

Više

REALIZACIJA PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE: U 25 oblasti ostvaren mali ili nikakav napredak

Institucije BiH svake godine usvajaju akcione planove za realizaciju preporuka iz izvještaja Evropske komisije, a najveći dio mjera se samo prepiše iz jednog u drugi izvještaj uz izmjenu datuma roka realizacije.

Više