Zastava Srbije
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta podzakonska akta

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Donesena nova Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u FBiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, kojom se propisuje izgled jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga Federacije Bosne i Hercegovine.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 31. sjednici održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj. Ovaj zakon se donosi s ciljem unapređenja i razvoja oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme i očuvanja entitetskih nadležnosti u ovoj oblasti.

Više
Vesti slike

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: EU ukazuje da kriminalizacija klevete ugrožava evropski put BiH

Ukoliko izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske u kojima se kriminalizuje kleveta stupe na snagu, to će onemogućiti BiH da nastavi pridruživanje EU, proističe iz odgovora Delegacije EU.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BIH: Vijeće ministara BiH vratilo Nacrt zakona na dodatno usaglašavanje

Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH jedan je od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Vijeće ministara je nacrt spomenutog zakona skinulo sa dnevnog reda poslednje sjednice i poslalo ga na dodatno usaglašavanje.

Više