Zastava Srbije

ZAKON O SPORTU RS: Uvedeni obavezni sistematski pregledi jednom godišnje za sportiste do 18 godina, profesionalne sportiste i sportiste sa invaliditetom

Nakon 18 godina Republika Srpska dobila je novi Zakon o sportu u čije donošenje smo uključili sve aktere kojih se zakon direktno tiče i dobili zakonsko rješenje koje ima veliku podršku u društvu.

Više

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU RS: Uz onlajn nadzor do potpune kontrole priređivača igara na sreću

Od početka primjene novog Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019), prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara imali su konstantan rast, navodi v.d. direktora Uprave za igru na sreću Aleksandar Došić.

Više

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U RS: Uvesti nezastarijevanje najtežih krivičnih djela. Oštećenom treba omogućiti da, ukoliko tužilac odustane od istrage, i prije potvrđivanja optužnice može da preuzme ili da pokrene krivični postupak

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ivanka Marković izjavila je da u krivičnom zakonodavstvu Srpske, u kojem se planiraju određene izmjene, treba uvesti da najteži oblici krivičnih djela ne mogu da zastare.

Više

UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBIH: Registar sadrži osnovne podatke o organu državne službe i njegovoj unutrašnjoj organizaciji, o radno-pravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima, radnom vremenu zaposlenika, ocjeni rada zaposlenih, disciplinskoj odgovornosti, stručnom usavršavanju, te e-karton zaposlenika. Uredbom je previđeno i uvođenje imovinskog kartona za sve zaposlenike u organima državne službe u FBiH

Federalna vlada je donijela Uredbu o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u FBiH, koja uređuje sadržaj i način vođenja podataka, kao i zaštitu i dostupnost podataka koji se vode u Registru zaposlenih u organima državne službe FBiH, kantona, gradova i općina, te u drugim organima i službama, osim ako posebnim kantonalnim propisima nije uređeno drugačije.

Više