Zastava Srbije

ZAKON O SPORTU RS: Uvedeni obavezni sistematski pregledi jednom godišnje za sportiste do 18 godina, profesionalne sportiste i sportiste sa invaliditetom

28.07.2020.


Nakon 18 godina Republika Srpska dobila je novi Zakon o sportu u čije donošenje smo uključili sve aktere kojih se zakon direktno tiče i dobili zakonsko rješenje koje ima veliku podršku u društvu.

Poručila je to Sonja Davidović, ministrica porodice, omladine i sporta RS koja ističe da je u novom zakonu jasno definisan način na koji se radi sa djecom u sportu.

Uveli smo obavezne sistematske preglede, kategorisali sport i propisima stvorili uslove za razvoj zdrave baze sporta kao temelja svakog zdravog društva. Posebnu pažnju smo posvetili edukaciji kadrova koji rade sa djecom, a predviđeni su jasno definisani uslovi odnosno nivo stručne spreme sa kojom sportski stručnjak može da obučava mlade sportiste do njihove 14. godine starosti – ističe Davidovićeva.

Ona kaže da to moraju biti licencirani stručnjaci, koji će pravilno i kvalitetno raditi sa djecom koja čine prve sportske korake.

Zdravlje mladih sportista je jedan od najvažnijih segmenata i zato smo uveli obavezne sistematske preglede jednom godišnje za sportiste do 18 godina, profesionalne sportiste i sportiste sa invaliditetom, koje ćemo finansirati. Stvorili smo mogućnost za dalje napredovanje sistema školskog sporta kako bismo uključili što veći broj učenika u sistem takmičenja – navodi ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

Kako kaže zakonom je predviđena transformacija sportskog udruženja u sportsko privredno društvo i to će biti proces dobrovoljne statusne promjene pravne forme organizovanja iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo organizovano u formi akcionarskog društva.

Sva sportska udruženja koja se odluče da krenu u proces transformacije moraće dobiti saglasnost jedinica lokalne samouprave. Osnažili smo ulogu sportskih saveza ali i povećali njihovu odgovornost, a značajno će biti proširene ingerencije sportskog inspektora na osnovu kojih će moći vršti nadzor nad radom jednog sportskog udruženja – ističe ona.

Kako kaže najveći posao je odrađen, ali je pred njima i važan period usaglašavanja drugih zakonskih propisa, kako bi Zakon o sportu zaživio u punom kapacitetu.

Ponosna sam na činjenicu da je usvojen Zakon o sportu jer je to jedno od prvih obećanja koje sam dala kao ministar i potrudila sam se sa svojim timom, kojem se zahvaljujem na podršci, ispunila obećanje i ostvarila jedan veliki cilj na koji je sportska javnost čekala gotovo dvije decenije – poručuje Davidovićeva.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Vida Đukić, 22.07.2020.

Naslov: Redakcija