Zastava Srbije

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U RS: Uvesti nezastarijevanje najtežih krivičnih djela. Oštećenom treba omogućiti da, ukoliko tužilac odustane od istrage, i prije potvrđivanja optužnice može da preuzme ili da pokrene krivični postupak

28.07.2020.


Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ivanka Marković izjavila je da u krivičnom zakonodavstvu Srpske, u kojem se planiraju određene izmjene, treba uvesti da najteži oblici krivičnih djela ne mogu da zastare.

"Zašto bi protok vremena oslobodio nekog ko je, recimo, lišio života drugu osobu iz koristoljublja, dijete ili trudnicu", upitala je Markovićeva.

Ona smatra i da izmjenama oštećenom treba omogućiti da, ukoliko tužilac odustane od istrage, i prije potvrđivanja optužnice može da preuzme ili da pokrene krivični postupak.

"Izmjenama zakona je predviđeno da oštećeni tek nakon potvrđivanja optužnice, ukoliko tužilac odustane od krivičnog gonjenja, može da nastavi krivično gonjenje", rekla je Markovićeva.

Govoreći o Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ona je navela da je izražena potreba da se u taj zakon unesu oštećeni kao tužilac i da mu se daju određena prava.

Kada je riječ o zastarijelosti krivičnog djela, Markovićeva je rekla da su rokovi veoma kratki o čemu je govorila i u parlamentu i predložila radnoj grupi da rokovi budu duži.

"Kada je riječ o falsifikovanju službene isprave, prijedlog je da se zastarjelost računa od dana otkrivanja krivičnog djela, a ne izvršenja", rekla je Markovićeva.

Predsjednik Aktiva žena SDS-a Vesna Adamović rekla je da je ovaj aktiv podržao izmejene krivičnog zakonodavstva Srpske posebno u dijelu koji se odnosi na najteža krivična djela kao što su ubistva djece, trudnih žena ili obljube nad djecom mlađom od 15 godina, koja dovodi do smrti.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 19.07.2020.

Naslov: Redakcija